Dopravně psychologické vyšetření řidičů

PRAHA a ŘÍČANY - PhDr. Veronika Boháčová, akreditovaný dopravní psycholog

   Cena od 1.500Kč, centrum Prahy, rychlé objednací lhůty, výsledky ihned, vč. víkendů !!!
psychotesty pro řidiče

PSYCHOTESTY PRO

 • řidiče se zákazem řízení
 • řidiče vybodované
 • řidiče profesionály
 • řidiče seniory a ostatní doporučené lékařem
 • učitele autoškol

 ...více informací 

proč u mně?

PROČ U MNĚ?

 • lidský, individuální a zároveň profesionální přístup
 • výsledná zpráva ihned po vyšetření
 • krátké objednací lhůty (včetně víkendů)
 • nízká cena - od 1.500Kč
 • doba vyšetření cca 2h
 • příjemné prostředí
 • centum Prahy         (metro C - Pražského povstání)

 ...více informací 

co potřebujete?

CO potřebujete?

 • občanský průkaz či pas
 • výpis z evidenční karty řidiče
 • kompenzační pomůcky, pokud potřebujete - brýle, naslouchadlo

 ...více informací 

kontakt

KONTAKT

tel: 723 000 223

Hradeckých 4/1299

PRAHA 4

(100m od metra C - Pražského povstání)

_________________

Olivova 224

ŘÍČANY

psychotestypraha@seznam.cz

 ...více informací 

Jak psychotesty probíhají?

Dopravně psychologické vyšetření trvá zpravidla 2-3 hodiny v závislosti na individuálním tempu klienta a specifickém účelu vyšetření.

Naše pracoviště používá kvalitní počítačové vybavení, které šetří Váš čas, zaručuje maximální spolehlivost měření a profesionalitu vyšetření.

Sestává se z několika částí:

 • Přístrojová zkouška - umožňující posoudit koncentraci pozornosti, rychlost a kvalitu psychomotorické koordinace, procesy rozhodování, učení, pružnost, adaptaci.
 •  Výkonové testy – vyšetření zaměřené na různé kognitivní funkce, důležité při řízení motorového vozidla (např. pozornost, paměť).
 • Vyšetření osobnosti klienta – pomocí osobnostního dotazníku, případně projektivních testů, anamnestického rozhovoru.
 • Rozhovor s psychologem

Před většinou testů budete mít možnost si několik úloh z daného testu pro řidiče vyzkoušet ve formě zácviku, až poté jej absolvujete přímo.

Psychologická zpráva z vyšetření je důvěrný materiál, který nelze bez souhlasu testovaného poskytnout třetí osobě (ani v případě, že třetí osoba je zadavatelem psychologického vyšetření).


Jak uspět u psychotestů pro řidiče?

Dopravně psychologického vyšetření se není třeba obávat, úspěšně jím prochází většina řidičů. Na druhou stranu jej ani nepodceňujte. 

Pro jeho úspěšné absolvování doporučuji:

 • minimálně 12 hodin před vyšetřením nepožívat alkohol či jiné omamné látky
 • dobře se vyspat, být odpočatý (neabsolvovat vyšetření např. po noční směně, dlouhé a vyčerpávající jízdě apod.), cítit se v dobré fyzické kondici
 • pokud možno se příliš nestresovat, jít na vyšetření co nejklidnější (nebýt mimořádně rozrušen např. akutním konfliktem apod.), cítit se v dobré psychické kondici
 • dbát na pitný režim (během vyšetření budete mít k dispozici nealkoholický nápoj)

Pokud se necítíte zdrávi, informujte mne prosím, raději přeložíme vyšetření na jiný termín.

Před samotným vyšetřením Vás požádám o podpis prohlášení, že se cítíte být v dobré fyzické i psychické kondici bez aktuální intoxikace alkoholem či jinými omamnými látkami a souhlasíte s provedením dopravně psychologického vyšetření.